07 Aralık 2022, ÇARŞAMBA
09:00 – 13:30 GİRİŞ İŞLEMLERİ
A SALONU B SALONU
POLİSOMNOGRAFİ KURSU

Oturum Başkanları: Hikmet Fırat, Gülçin Benbir Şenel
UYKU BOZUKLUKLARINDA KULLANILAN ÖLÇEKLER

Oturum Başkanları: Sinan Yetkin, Deniz Tuncel Berktaş
13:30 - 14:00 Elektrofizyolojiye Giriş
Ahmet Uğur Demir
13:30 - 14:00 Uykuda Solunum Bozukluklarını Değerlendiren Testler
Banu Salepçi
14:00 - 14:30 Polisomnografi: Polisomnografide Kaydedilen Parametreler, Kullanılan Elektrotlar, Filtreler ve Diğer Standartlar, Kayıt Protokolleri
Hikmet Fırat
14:00 - 14:30 İnsomnide Kullanılan Testler
Sinan Yetkin
14:30 - 14:45 Artefaktlar ve Artefakt Giderme
Burcu Oktay Arslan
14:30 - 15:00 Genel Uyku Kalitesini Değerlendiren Testler
Aylin Özsancak Uğurlu
14:45 - 15:40 Uykunun Evrelendirilmesi: AASM-2 Kriterlerine Göre Uyku Evrelemesi, Örnekler Eşliğinde Evreleme Tartışması
Gülçin Benbir Şenel
15:00 - 15:20 Sirkadiyen Ritim Bozukluklarında Kullanılan Testler
Kezban Aslan Kara
15:20 - 15:40 Uykuda Hareket Bozukluklarını Değerlendiren Testler
Deniz Tuncel Berktaş
15:40 - 16:00 Kahve Arası
Oturum Başkanları: Derya Karadeniz, Mehmet Ali Habeşoğlu Oturum Başkanı: Fuat Özgen
16:00 - 16:30
Uykuda Solunum Olayları Skorlaması
Mehmet Ali Habeşoğlu
16:00 - 16:30 Parasomnide Kullanılan Testler
Bülent Devrim Akçay
16:30 - 16:50
Uykuda Hareket Skorlaması
Derya Karadeniz
16:30 - 17:00 Uyku Bozukluklarında Kullanılan Psikiyatrik Testler
Fuat Özgen
16:50 - 17:10
Biyoelektrik Uyanıklık (Arousal) ve Uykuda Kardiyak Olayların Skorlaması
Aylin Bican Demir
17:00 - 18:00 Moderatör: İbrahim Öztura

Uyku Tıbbında Kullandığımız Testler Bize Ne Kadar Yardımcı? Geçerlilik / Güvenilirlik? (Tartışma)

Sinan Yetkin, Banu Salepçi, Kezban Aslan Kara, Deniz Tuncel Berktaş, Fuat Özgen, Bülent Devrim Akçay, Aylin Özsancak Uğurlu
17:10 - 17:30
Çoklu Uyku Latans Testi ve Uyanıklığı Sürdürme Testi
Deniz Tuncel Berktaş
17:30 - 18:00
Uyku Laboratuar Standartları ve PSG Raporlama Özellikleri
Hikmet Yılmaz
18:30 - 19:00 AÇILIŞ TÖRENİ
TUTD Başkanı: İbrahim Öztura
19:00 - 20:00 Açılış Konferansı
Derya Karadeniz
08 Aralık 2022, PERŞEMBE
HEKİM KONGRESİ TEKNİSYEN KONGRESİ
09:00 – 10:00 Oturum Başkanları: Murat Aksu, Sinan Yetkin

Nasıl Uyuyoruz? Nasıl Uyanıyoruz?
Murat Aksu

Uykunun Elektrofizyolojik Dinamikleri
Sinan Yetkin

Rüyalar Bize Ne Söylüyor?
Utku Oğan Akyıldız
09:00 – 10:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI

TUTD Tekniker ve Teknisyenleri Neler Yaptık, Neler Yapacağız?
10:00 - 11:00 Oturum Başkanları: Sevda İsmailoğulları, Murat Demet

Uykuda Öğrenmek Mümkün Mü?
Asuhan Par

Uyku ve Emosyon
Murat Demet

Bağışıklık Sistemi Uykuda Uyuyor mu?
Sevda İsmailoğulları
10:00 - 11:00 Nasıl Uyuyoruz? Nasıl Uyanıyoruz?
11:00 - 11:30 Kahve Arası
11:30 - 12:30 Oturum Başkanı: Hikmet Yılmaz

Uyku ve Kanser
Ayşın Kısabay Ak

Otonomik Disfonksiyon ve Uyku
Gülin Sünter
11:30 - 12:30 Somnoloji - "Uyku Tıbbı" Nedir?
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 13:30 - 14:00 Polisomnografi ve Poligrafi; Nedir? Neden Kullanılır?
14:00 - 15:00 İNSOMNİ

Oturum Başkanları: Fuat Özgen, Sinan Yetkin

Klinik ve Etyopatogenez
Fuat Özgen

Olgular Üzerinden Tanı Değerlendirme
Sinan Yetkin

Güncel Tedavi Yaklaşımları
Bülent Devrim Akçay
14:00 - 15:00 Uyku Tıbbı Merkezinde Hasta Kabulü

Uyku Tıbbı Merkezinde Gece Takibi
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 17:00 UYKU İLE İLİŞKİLİ SOLUNUM BOZUKLUKLARI - 1

Oturum Başkanları: Sadık Ardıç, Oya İtil

Etyopatogenez ve Genetik
Oya İtil

OUAS Endotip ve Fenotip Değerlendirmesi
Sadık Ardıç

Olgular Üzerinden Santral Uyku Apne Fenotiplendirmesi
Mehmet Ali Habeşoğlu

AHI'nin Ötesi Var Mı?
Sezai Taşbakan
15:30 - 17:00 Polisomnografi: Cihaz Ayarları ve Çekimin Başlatılması

Polisomnografi: Gece Sorunları ve Çözümleri (Hasta-Cihaz-Tekniker kaynaklı)
17:00 - 18:30 UYKU İLE İLİŞKİLİ SOLUNUM BOZUKLUKLARI - 2

Oturum Başkanları: Zeynep Zeren Uçar, Yüksel Peker

PAP Tedavileri
Zeynep Zeren Uçar

OUAS’ ta PAP Dışı Tedaviler
Sezai Taşbakan

OUA ve Kardiyovasküler Hastalıklar Alanında Güncel Gelişmeler
Yüksel Peker
17:00 - 18:30 Pratik Uygulama Oturumu I : Polisomnografiye Hastanın Hazırlanması ve Bağlantısı


( 20:00 - 24:00 saatleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD. Uyku Tıbbı Merkezi'nde Pratik Uygulama Yapılacaktır)
09 Aralık 2022, CUMA
HEKİM KONGRESİ TEKNİSYEN KONGRESİ
09:00 - 10:30 SİRKADİYEN RİTİM BOZUKLUKLARI

Oturum Başkanları: Sinan Yetkin, Kezban Aslan Kara

Klinik
Sinan Yetkin

Etyopatogenez
Gülin Sünter

Olgular Üzerinden Tanı Değerlendirme
Demet İlhan Algın

Güncel Tedavi Yaklaşımları
Ayşın Kısabay Ak
09:00 – 10:30 Uyku Hastalıkları I : Uykuda Solunum Bozuklukları

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu

Diğer Uykuda Solunum Bozuklukları
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:30 HİPERSOMNİLER-1

Oturum Başkanları: Gülçin Benbir Şenel, İrsel Tezer

Klinik
Utku Oğan Akyıldız

Etyopatogenez (Genetik, Bağışıklık Sistemi, Aşılar, Mikrobiyata)
Sevda İsmailoğulları

Olgular Üzerinden Tanı Değerlendirme (Narkolepsi İdiyopatik Hipersomni / Rekürren Hipersomniler)
İrsel Tezer

Olgular Üzerinden Hipersomnilerde Güncel Tedavi Yaklaşımları
Gülçin Benbir Şenel
11:00 - 12:30 Uyku Hastalıkları II : Uyku ile İlişkili Hareket Bozuklukları, Parasomniler ve Hipersomniler

Uyku ile İlişkili Hareket Bozuklukları

Parasomniler

Hipersomniler
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 PARASOMNİLER

Oturum Başkanları: Derya Karadeniz, İrsel Tezer

Klinik ve Etyopatogenez (Parasomnilerde Motor Kalıplara İlişkin Yeni Görüşler)
Derya Karadeniz

Parasomni ile Karışan Diğer Paroksismal Olaylar
Kadriye Ağan

Olgular Üzerinden Tanı Değerlendirme
Aylin Bican Demir

Güncel Tedavi Yaklaşımları
Güray Koç
13:30 - 15:00 Uyku ve İlişkili Durumlar I

Uyku ve Kanser


Uyku ve Bağışıklık Sistemi

Uyku ve Obezite
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 17:00 UYKU İLE İLİŞKİLİ HAREKET BOZUKLUKLARI

Oturum Başkanları:
Murat Aksu, Deniz Tuncel Berktaş

Klinik ve Etyopatogenez
Kezban Aslan Kara

Olgular Üzerinden Tanı Değerlendirme
Murat Aksu

Güncel Tedavi Yaklaşımları (Medikal Tedavide Güncel Gelişmeler, Huzursuz Bacaklar Sendromunda Non-Invaziv Beyin Stimülasyon Teknikleri, Huzursuz Bacaklar Sendromunda Spinal Uyarılabilirlik ve Nöromodülasyon Tedavisi)
Deniz Tuncel Berktaş
15:30 - 17:00 Uyku ve İlişkili Durumlar II

Uyku ve Covid


Uyku ve Hafıza

Uyku ve Uyku Emekçileri “Tekniker/Teknisyenler”
17:00 - 18:00 Sözel Bildiri Oturumu 1 17:00 - 18:00 TUTD TEKNİKER ve TEKNİSYEN ÇALIŞMA GRUBU SEÇİMİ
10 Aralık 2022, CUMARTESİ
HEKİM KONGRESİ TEKNİSYEN KONGRESİ
09:00 - 10:30 YENİDOĞANDAN ERGENLİĞE UYKU

Oturum Başkanları: Kutluhan Yılmaz, Hayriye Uğur Özçelik

Bebeklikte Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Stresten Uykuya Giden Yollar: Kortizolün Rolü
Füsun Domaç

Çocukluk Çağının Davranışsal İnsomnisi ve Tedavi Modelleri
Mehmet Koçer

Çocuklukta Uykuda Solunum Bozuklukları
Hayriye Uğur Özçelik

Çocukluk Döneminde Huzursuz Bacaklar Sendromu ve Huzursuz Uyku Sendromu
Kutluhan Yılmaz
09:00 – 10:30
PAP; Cihazlar ve Uygulamalar
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 UYKU VE TOPLUM SAĞLIĞI

Oturum Başkanı: Kadriye Ağan, Nejat Altıntaş

Sosyal Medyanın Uyku Sağlığı Üzerine Etkileri
Nejat Altıntaş

Madde ve Alkol Kullanımının Uyku Sağlığı Üzerine Etkileri
Onur Durmaz

Uyku Yoksunluğunun Toplumsal Sonuçları
Kadriye Ağan
11:00-12:30 Polisomnografik Değerlendirme

Uyanıklık ve Uykunun Değerlendirilmesi

Solunumun Değerlendirilmesi

Hareket ve Diğer Olayların Değerlendirilmesi
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 MEDİKOLEGAL DURUMLAR

Oturum Başkanı: Hikmet Yılmaz

Özürlülük - Maluliyet
Melike Yüceege

Askerlik ve Polislik
Güray Koç

Sürücü Belgesi:
Hikmet Yılmaz
13:30 - 15:00 Uyku Tıbbı Merkezinde Gündüz Mesaisi

ÇULT (MSLT)

UST (MWT)

Formlar ve Ölçekler
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 17:00 TELETIP UYGULAMASINDA UYKU TIBBI

Oturum Başkanları: Hikmet Fırat, Ahmet Uğur Demir

Yönetmelik Kuralları ve Muayene
Aylin Özsancak Uğurlu

Klinik Uygulama ve Uyku Araştırması için Taşınabilir Cihazlar, Akıllı Saat Uygulamaları
Ahmet Uğur Demir

PAP Uygulamalarının Takibi
Hikmet Fırat
15:30 - 17:00 Pratik Uygulama Oturumu II

Polisomnografinin Değerlendirilmesi
17:00 - 17:30 Akılcı İlaç Kullanımı
Mehmet Koçer
17:00 - 17:30 Sözel Bildiri Oturumu 2
11 Aralık 2022, PAZAR
09:00 - 10:00 TUTD YETERLİLİK SINAVI