Kongre Düzenleme Kurulu

 • Dr. İbrahim Öztura
 • Dr. Sinan Yetkin
 • Dr. Zeynep Zeren Uçar
 • Dr. Hikmet Fırat
 • Dr. Sevda İsmailoğulları (Kongre Sekreteri)
 • Dr. İrsel Tezer
 • Dr. Gülçin Benbir Şenel

 • Danışma Kurulu
  • Dr. Erbil Gözükırmızı
  • Dr. Hakan Kaynak
  • Dr. Hamdullah Aydın
  • Dr. Sadık Ardıç
  • Dr. Derya Karadeniz
  • Dr. Murat Aksu
  • Dr. Oya İtil
  • Dr. Fuat Özgen