Bilimsel Program

Bilimsel programı indirmek için buraya tıklayınız. (PDF)


26 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA
A SALONU B SALONU
POLİSOMNOGRAFİ KURSU UYKU HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİ KURSU

09:00 -13:30

GİRİŞ İŞLEMLERİ

13:30 - 14:00

Oturum Başkanı: Dr. Sinan Yetkin

Elektrofizyolojiye Giriş
Dr. Sinan Yetkin

13:30 - 14:10

Oturum Başkanı: Dr. Oya İtil

Uykuda Hareket Bozuklukları Klinik Özellikler, Tanı Kriterleri ve Tedavi
Dr. Murat Aksu

14:00 - 14:30

Polisomnografi: Polisomnografide Kaydedilen Parametreler, Kullanılan Elektrotlar, Filtreler ve Diğer Standartlar, Kayıt Protokolleri
Dr. Barış Baklan

14:10 - 14:40

İnsomni Tanı Kriterleri, Klinik Özellikleri ve Tedavi
Dr. Fuat Özgen

14:30 - 14:45

Çoklu Uyku Latans Testi ve Uyanıklığı Sürdürme Testi
Dr. Deniz Tuncel

14:40 - 15:00

Sirkadyen Ritm Bozuklukları
Dr. Hikmet Yılmaz

14:45 - 15:00

Artefaktlar ve Artefakt Giderme
Dr.Melike Yüceege

15:00 - 15:20

Parasomniler: (Klinik, Ayırıcı Tanı ve Tedavi)
Dr. Gülçin Benbir

15:00 - 15:40

Uykunun Evrelendirilmesi: AASM-2 Kriterlerine Göre Uyku Evrelemesi, Örnekler Eşliğinde Evreleme Tartışması
Dr. Sinan Yetkin

15:20 - 15:40

Normal Varyantlar, Uyku Bozukluğu Varsayılan Durumlar
Dr. Aylin Bican Demir

15:40 - 16:00

Kahve Arası

Oturum Başkanları: Dr. Sadık Ardıç, Dr. Fatma Nida Taşçılar

Oturum Başkanları : Dr. Oya İtil, Dr. Fuat Özgen

16:00 - 16:30

Uykuda Solunum Olayları Skorlaması
Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu

Narkolepsi ve Diğer Santral Nedenli Hipersomniler (Narkolepsi, İdiopatik Hipersomni, Periyodik Hipersomniler: Klinik Özellikler, Tanı Yöntemleri ve Tedavi)
Dr. Sevda İsmailoğulları

16:30 - 16:50

Uykuda Hareket Skorlaması
Dr. Fatma Nida Taşçılar

Obstruktif Uyku Apne Sendromu: Klinik Özellikler, Tanı Kriterleri
Dr. Sibel Özkurt

16:50 - 17:10

Biyoelektrik Uyanıklık (Arousal) ve Siklik Alternan Pattern Skorlaması
Dr. Nergis Hüseyinoğlu

Diğer Uyku İle İlişkili Solunum Bozuklukları 1 (Santral Apne Sendromları-Hipoventilasyon Sendromları): Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi
Dr. Nejat Altıntaş

17:10 - 17:30

Uykuda Kardiyak Olayların Skorlanması
Dr. Gülfem Yurteri

17:30 - 18:00

Uyku Laboratuar Standartları ve PSG Raporlama Özellikleri
Dr.Sadık Ardıç

Obstruktif Uyku Apne Sendromu: Tanı ve Tedavi Yöntemleri (Ağız İçi Cihazlar, PAP Tedavisi, Cerrahi Endikasyonları)
Dr. Zeynep Zeren Uçar

18:30 - 19:00

AÇILIŞ TÖRENİ

19:00 - 20:00

Açılış Konferansı

Uykuda Solunum Bozukluklarında Son Gelişmeler
Dr. Oya İtil

27 EYLÜL 2018, PERŞEMBE
HEKİM KONGRESİ 6. ULUSAL UYKU TIBBI TEKNİKER VE TEKNİSYENLİĞİ KONGRESİ

09:00 - 10:00

PANEL 1
Çocuklarda Uykuda Solunum Bozuklukları Ve Tedavisi

Oturum Başkanları: Dr.Sadık Ardıç, Dr.Ahmet Uğur Demir

Tanı ve Klinik Tedavi Seçenekleri
Dr.Uğur Özçelik

CPAP/BIPAP Tedavileri, Ne Zaman Kime?
Dr.Sedat Öktem

Adenotonsillektomi Ne Kadar Etkin?
Dr.Ahmet Süslü

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Dernek Başkanı: Dr.Fuat Özgen
Teknisyen Oturum Başkanı: Dr.Utku Oğan Akyıldız
Teknisyen Temsilcisi: Tek.Kadir Tunç

Uyku Tıbbı Teknisyenliği Nedir, Kimler Uyku Teknisyenidir?
Tek.Kadir Tunç

10:00 - 11:00

PANEL 2
Uyku Ve Kognisyon

Oturum Başkanı: Oğuz Osman Erdinç

İnsomnia ve Kognisyon
Dr. Oğuz Osman Erdinç

Yaşlılık, Kognisyon ve Uyku
Dr. Belgin Demet Özbabalık Adapınar

OSAS ve Kognisyon
Dr. Demet İlhan Algın

Oturum Başkanları: Dr.Barış Baklan, Tek.İlkay Alancı

Uyku Fizyolojisi
Dr. Barış Baklan

11:00 - 11:30

Kahve Arası

11:30 - 12:30

UYDU SEMPOZYUM 1 / TEVA

Oturum Başkanları: Dr.Zeynep Zeren Uçar Hoşgör, Tek.Kadir Tunç

Solunum Fizyolojisi
Dr.Zeynep Zeren Uçar Hoşgör

12:30 - 13:30

Öğle Yemeği

13:30 - 15:00

PANEL 3
Duygudurum Bozuklukları Ve Uyku

Oturum Başkanları : Dr. Sinan Yetkin, Dr. Murat Demet

Duygudurum Bozukluklarında Uyku Ve Nörobiyoloji
Dr. Murat Demet

Duygudurum Bozuklukları Ve Kronobiyoloji
Dr. Okan Çalıyurt

Duygudurum Bozukluklarında Uyku, Öğrenme Ve Bellek
Dr. Serhat Tunç

Duygudurum Bozukluklarında Uyku Belirtilerine Psikososyal Tedavi Yaklaşımları
Dr. Erhan Akıncı

Oturum Başkanları: Dr.Utku Oğan Akyıldız, Tek. Hakan Kayapinar

Uyanıklık ve Uyku Evrelendirilmesi
Dr.Utku Oğan Akyıldız

Solunumsal Olayların Değerlendirilmesi
Dr.Mehmet Ali Habeşoğlu

15:00 - 16:00

PANEL 4
Santral Uyku Apnesini Nasıl Tedavi Edelim? Hangi Cihazı Verelim?

Oturum Başkanı : Dr. Sadık Ardıç

Kalp Yetmezliğine Bağlı Santral Uyku Apnesini Nasıl Tedavi Edelim?
Dr. Yüksel Peker

Opioid Kullanımına Bağlı Santral Uyku Apnesini Nasıl Tedavi Edelim?
Dr. Ahmet Uğur Demir

Tedaviyle İlişkili Santral Uyku Apnesini Nasıl Tedavi Edelim?
Dr. Sebahat Genç

Oturum Başkanları: Dr.Sevda İsmailoğulları, Tek.Neslihan Kırkıl

Uykuda Hareket Olaylarının Değerlendirilmesi
Dr.Sevda İsmailoğulları

Uykuda Arousal ve Kardiyak Olayların Değerlendirilmesi
Dr.Gülfem Yurteri

16:00 - 16:30

Kahve Arası

16:30 - 18:00

AÇIK OTURUM
Uyku Araştırmalarında Geçmişten Geleceğe

Oturum Başkanı : Dr. Hamdullah Aydın

Konuşmacılar:
Dr. Hamdullah Aydın, Dr. Ahmet Uğur Demir, Dr. Erbil Gözükırmızı,
Dr. Murat Aksu

Oturum Başkanı: Dr.Utku Oğan Akyıldız

Uyku ve Adli Tıp; Neler bizi bekliyor ?
Dr.Ayşin Kısabay Ak

28 EYLÜL 2018, CUMA
HEKİM KONGRESİ 6. ULUSAL UYKU TIBBI TEKNİKER VE TEKNİSYENLİĞİ KONGRESİ

09:00 - 10:00

PANEL 5
Parasomnilerde Tanı Ve Tedavi

Oturum Başkanı : Dr. Barış Baklan

Nonrem Parasomnilerinde Tanı Tedavi
Dr. İrsel Tezel

REM Parasomnilerinde Tanı, Tedavi
Dr. Turan Atay

Parasomni Dışı Noktürnal Paroksismal Olaylar
Dr. Barış Baklan

Oturum Başkanı: Dr.Ceyda Kirişoğlu

Uyku Tıbbı Merkezinde Yaşlı Hasta
Dr.Güray Koç

10:00 - 11:00

PANEL 6
OSAS Genotip Ve Fenotipleri

Oturum Başkanları : Dr. Oya İtil, Dr. Erhan Ekinci

OSAS Genotipleri
Dr. Oya İtil

Pozisyonel OSAS
Dr. Banu Salepçi

REM Bağımlı OSAS
Dr. Özen Kaçmaz Başoğlu

Oturum Başkanı: Dr.Güray Koç

Uyku Tıbbı Merkezinde Pediatrik Hasta
Dr.Ceyda Kirişoğlu

11:00 - 11:30

Kahve Arası

11:30 - 12:30

UYDU SEMPOZYUM 2 / ABDİ İBRAHİM

Oturum Başkanı: Dr.İrsel Tezer

Uyku Tıbbı Merkezinde Parasomni
Dr.İrsel Tezer

12:30 - 14:00

Öğle Yemeği

14:00 - 15:30

PANEL
7 İnsomni

Oturum Başkanı : Dr. Fuat Özgen

İnsomnide Tanısal Değerlendirme
Dr. Fuat Özgen

Farmakolojik Tedaviler
Dr. Güray Koç

Davranışçı Tedaviler
Dr. Bülent Devrim Akçay

Olgular Üzerinden Tedaviler
Dr. Sinan Yetkin

Oturum Başkanı: Dr.Gülçin Benbir Şenel

Uyku Tıbbı Merkezinde Epilepsi
Dr.Aylin Bican Demir

Uyku Tıbbı Merkezinde Hareket Bozuklukları
Dr.Gülçin Benbir Şenel

15:30 - 16:30

PANEL 8
Narkolepsi Ve Santral Nedenli Hipersomnilerde Güncel Tanı Ve Tedavi

Oturum Başkanı : Dr. İbrahim Öztura

Fizyopatoloji
Dr. Utku Oğan Akyıldız

Klinik
Dr. Hikmet Yılmaz

Tedavi
Dr. İbrahim Öztura

Oturum Başkanı: Dr.Nejat Altıntaş

Uyku Tıbbı Merkezinde Solunum Bozukluğu Olan Hasta
Dr.Nejat Altıntaş

Uyku Tıbbı Merkezinde Kardiyak Sorunu Olan Hasta
Dr.Melike Yüceege

16:30 - 17:00

Kahve Arası
17:00- 18:30

PANEL 9
Havacılık Tıbbında Uyku Bozuklukları

Oturum Başkanları : Dr. Nida Taşçılar, Dr. Muzaffer Çetingüç

Havacılık Tıbbında Uyku Apne Sendromu
Dr. Nida Taşçılar

Havacılık Tıbbında Sirkadiyen Ritm Bozuklukları
Dr. Deniz Tuncel

Havacılık Tıbbında İnsomni
Dr. Kezban Aslan

Havacılık Tıbbında Gündüz Aşırı Uykululuk, Yorgunluk ve Sonuçları
Dr. Muzaffer Çetingüç

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1

Oturum Başkanı: Dr. Metin Akgün

18:30- 19:30

 

TUTD Uyku Tıbbı Tekniker ve Teknisyenleri Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Seçimi

29 EYLÜL 2018, CUMARTESİ
HEKİM KONGRESİ 6. ULUSAL UYKU TIBBI TEKNİKER VE TEKNİSYENLİĞİ KONGRESİ

09:00 - 10:00

PANEL 10
Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları

Oturum Başkanı : Dr. Hikmet Fırat

Etyopatogenez
Dr. Füsun Domaç

Klinik Ve Tanı
Dr. Ceyda Kırışoğlu

Tedavi
Dr. Hikmet Fırat

Oturum Başkanı: Dr. Sadık Ardıç

Uyku Tıbbı Merkezinde CO2 Monitorizasyonu Ve Kullanım Alanları
Dr. Burcu Oktay Arslan

10:00 - 11:00

İKİLİ KONFERANS
Uyku Apnesinde KBB Uygulamaları

Oturum Başkanı : Dr. Mustafa Gerek

Konuşmacılar:
Dr. Mustafa Gerek, Dr. Mehmet Ali Babademez

Oturum Başkanı: Dr.Aylin Bican Demir

Uyku Tıbbı Merkezi Dışı Tanısal Yöntemler
Dr.Aylin Bican Demir

11:00 - 11:30

Kahve Arası

11:30 - 12:30

UYDU SEMPOZYUM 3 / RESPİTEK

PAP Tedavisinde Hasta Takibinin Önemi Ve Telemonitörizasyon
Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu

Oturum Başkanı: Dr.Sadık Ardıç

Uykuda Solunum Bozukluklarında Egzersiz Uygulamaları
Dr.Sadık Ardıç

Uykuda Solunum Bozukluklarında Cerrahi Uygulamaları
Dr.Mustafa Gerek

12:30 - 14:00

Öğle Yemeği

14:00 - 15:00

KONFERANS
Bariatrik Cerrahide Preoperatif Görüntüleme Gerekli mi?

Dr. Johan Verbraecken

Oturum Başkanı:Dr.Zeynep Zeren Uçar Hoşgör

NIMV Titrasyonunda Karşılaşılan Güçlükler ve Çözümler

CPAP ve BPAP
Tek.Neslihan Kırkıl

ASV ve AVAPS
Tek.Kadir Tunç

15:00 - 16:00

PANEL 11
Hareket Bozuklukları

Oturum Başkanı : Dr. Erbil Gözükırmızı

Fizyopatoloji
Dr. Gülçin Benbir Şenel

Klinik
Dr. Sevda İsmailoğulları

Tedavi
Dr. Murat Aksu

Oturum Başkanı:Dr.Utku Oğan Akyıldız

Uyku Tıbbı Merkezinde Diğer Tanısal Yöntemler

MSLT/ÇULT
Tek.İlkay Alancı

MWT
Tek.Neslihan Kırkıl

SIT
Tek.Kadir Tunç

NPT
Tek.Hakan Kayapınar

16:00 - 16:30

Kahve Arası

16:30 - 17:30

PANEL 12
Hipersomni

Oturum Başkanı : Dr. Murat Aksu

Hipersomnilerde Fizyopatoloji
Dr. Aylin Bican Demir

OSAS' da Aşırı Uykululuk
Dr. Aylin Özsancak Uğurlu

Sirkadiyen Ritim Bozukluklarında Aşırı Uykululuk
Dr. Ayşin Kısabay Ak

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2

Oturum Başkanı : Dr. Zeynep Zeren Uçar Hoşgör

17:30 - 18:00

Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Ahmet Uğur Demir

30 EYLÜL 2018, PAZAR

08:00 - 09:00

TUTD YETERLİLİK SINAVI