Bilimsel Program

Bilimsel programı indirmek için buraya tıklayınız. (PDF)


26 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA
A SALONU B SALONU
POLİSOMNOGRAFİ KURSU UYKU HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİ KURSU

09:00 – 13:30

GİRİŞ İŞLEMLERİ

13:30 – 13:40

Giriş ve Açılış Konuşması
Dr. Fuat Özgen

Giriş ve Açılış Konuşması
Dr. Hikmet Fırat

13:40 - 14:10

Oturum Başkanı: Dr. Sinan Yetkin

Elektrofizyolojiye Giriş
Dr. Sinan Yetkin

Oturum Başkanı: Dr. Oya İtil

Uykuda Hareket Bozuklukları Klinik Özellikler, Tanı Kriterleri ve Tedavi
Dr. Murat Aksu

14:10 - 14:40

Polisomnografi: Polisomnografide Kaydedilen Parametreler, Kullanılan Elektrotlar, Filtreler ve Diğer Standartlar, Kayıt Protokolleri
Dr. Barış Baklan

İnsomni Tanı Kriterleri, Klinik Özellikleri ve Tedavi
Dr. Fuat Özgen

14:40 - 15:00

Çoklu Uyku Latans Testi ve Uyanıklığı Sürdürme Testi
Dr. Deniz Tuncel

Sirkadyen Ritm Bozuklukları
Dr. Hikmet Yılmaz

15:00 - 15:20

Artefaktlar ve Artefakt Giderme
Dr.Melike Yüceege

Parasomniler: (Klinik, Ayırıcı Tanı ve Tedavi)
Dr. Gülçin Benbir

15:20 - 15:40

Uykunun Evrelendirilmesi: AASM-2 kriterlerine göre Uyku Evrelemesi, Örnekler Eşliğinde Evreleme Tartışması
Dr. Sinan Yetkin

Normal Varyantlar, Uyku Bozukluğu Varsayılan Durumlar
Dr. Aylin Bican Demir

15:40 - 16:00

Kahve Arası

Oturum Başkanları: Dr. Sadık Ardıç, Dr. Fatma Nida Taşçılar

Oturum Başkanları : Dr. Oya İtil, Dr. Fuat Özgen

16:00 - 16:30

Uykuda Solunum Olayları Skorlaması
Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu

Narkolepsi ve Diğer Santral Nedenli Hipersomniler (Narkolepsi, İdiopatik Hipersomni, Periyodik Hipersomniler: Klinik Özellikler, Tanı Yöntemleri ve Tedavi)
Dr. Sevda İsmailoğulları

16:30 - 16:50

Uykuda Hareket Skorlaması
Dr. Fatma Nida Taşçılar

Obstruktif Uyku Apne Sendromu: Klinik Özellikler, Tanı Kriterleri
Dr. Sibel Özkurt

16:50 - 17:10

Biyoelektrik Uyanıklık (Arousal) ve Siklik Alternan Pattern Skorlaması
Dr. Nergis Hüseyinoğlu

Diğer Uyku İle İlişkili Solunum Bozuklukları 1 (Santral Apne Sendromları-Hipoventilasyon Sendromları): Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi
Dr. Nejat Altıntaş

17:10 - 17:30

Uykuda Kardiyak Olayların Skorlanması
Dr. Gülfem Yurteri

17:30 - 18:00

Uyku Laboratuar Standartları ve PSG Raporlama Özellikleri
Dr.Sadık Ardıç

Obstruktif uyku apne sendromu: Tanı ve Tedavi yöntemleri (Ağız içi cihazlar, PAP tedavisi, cerrahi endikasyonları)
Dr. Zeynep Zeren Uçar

18:30 - 19:00

AÇILIŞ TÖRENİ

19:00 - 20:00

Açılış Konferansı
Dr. Oya İtil
27 EYLÜL 2018, PERŞEMBE
HEKİM KONGRESİ TEKNİSYEN KONGRESİ
(İLAN EDİLECEKTİR)

09:00 - 10:00

PANEL 1
ÇOCUKLARDA UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ

Oturum Başkanları: Dr.Sadık Ardıç, Dr.Ahmet Uğur Demir

Tanı ve Klinik Tedavi Seçenekleri
Dr.Uğur Özçelik

CPAP/BIPAP Tedavileri, Ne Zaman Kime?
Dr.Sedat Öktem

Adenotonsillektomi Ne Kadar Etkin?
Dr.Ahmet Süslü

10:00 - 11:00

PANEL 2
UYKU VE KOGNİSYON

Oturum Başkanı: Oğuz Osman ERDİNÇ

İnsomnia ve Kognisyon
Dr. Oğuz Osman Erdinç

Yaşlılık, Kognisyon ve Uyku
Dr. Belgin Demet Özbabalık Adapınar

OSAS ve Kognisyon
Dr. Demet İlhan Algın

11:00 - 11:30

Kahve Arası

11:30 - 12:30

UYDU SEMPOZYUM 1 / TEVA

12:30 - 13:30

Öğle Yemeği

13:30 - 15:00

PANEL 3
DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI VE UYKU

Oturum Başkanları : Dr. Sinan Yetkin, Dr. Murat Demet

Duygudurum bozukluklarında uyku ve nörobiyoloji
Dr. Murat Demet

Duygudurum bozuklukları ve kronobiyoloji
Dr. Okan Çalıyurt

Duygudurum bozukluklarında uyku, öğrenme ve bellek
Dr. Serhat Tunç

Duygudurum bozukluklarında uyku belirtilerine psikososyal tedavi yaklaşımları
Dr. Erhan Akıncı

15:00 - 16:00

PANEL 4
SANTRAL UYKU APNESİNİ NASIL TEDAVİ EDELİM? HANGİ CİHAZI VERELİM?

Oturum Başkanı : Dr. Sadık Ardıç

Kalp Yetmezliğine bağlı santral Uyku Apnesini nasıl tedavi edelim?
Dr. Yüksel Peker

Opioid kullanımına bağlı santral uyku apnesini nasıl tedavi edelim?
Dr. Ahmet Uğur Demir

Tedaviyle ilişkili santral uyku apnesini nasıl tedavi edelim?
Dr. Sebahat Genç

16:00 - 16:30

Kahve Arası

16:30 - 18:00

AÇIK OTURUM
UYKU ARAŞTIRMALARINDA GEÇMİŞTEN GELECEĞE

Oturum Başkanı : Dr. Hamdullah Aydın

Konuşmacılar:
Dr. Hamdullah Aydın, Dr. Sabri Derman, Dr. Erbil Gözükırmızı,
Dr. Murat Aksu

28 EYLÜL 2018, CUMA
HEKİM KONGRESİ TEKNİSYEN KONGRESİ (İLAN EDİLECEKTİR)

09:00 - 10:00

PANEL 5
PARASOMNİLERDE TANI VE TEDAVİ

Oturum Başkanı : Dr. Barış Baklan

Nonrem Parasomnilerinde Tanı Tedavi
Dr. İrsel Tezel

REM Parasomnilerinde Tanı, Tedavi
Dr. Turan Atay

Parasomni Dışı Noktürnal Paroksismal Olaylar
Dr. Barış Baklan

10:00 - 11:00

PANEL 6
OSAS GENOTİP VE FENOTİPLERİ

Oturum Başkanları : Dr. Oya İtil, Dr. Erhan Ekinci

OSAS Genotipleri
Dr. Oya İtil

Pozisyonel OSAS
Dr. Banu Salepçi

REM Bağımlı OSAS
Dr. Özen Kaçmaz Başoğlu

11:00 - 11:30

Kahve Arası

11:30 - 12:30

UYDU SEMPOZYUM 2 / ABDİ İBRAHİM

12:30 - 14:00

Öğle Yemeği

14:00 - 15:30

PANEL 7 İNSOMNİ

Oturum Başkanı : Dr. Fuat Özgen

İnsomnide Tanısal Değerlendirme
Dr. Fuat Özgen

Farmakolojik Tedaviler
Dr. Güray Koç

Davranışçı Tedaviler
Dr. Bülent Devrim Akçay

Olgular Üzerinden Tedaviler
Dr. Sinan Yetkin

15:30 - 16:30

PANEL 8
NARKOLEPSİ VE SANTRAL NEDENLİ HİPERSOMNİLERDE GÜNCEL TANI VE TEDAVİ

Oturum Başkanı : Dr. İbrahim Öztura

Fizyopatoloji
Dr. Utku Oğan Akyıldız

Klinik
Dr. Hikmet Yılmaz

Tedavi
Dr. İbrahim Öztura

16:30 - 17:00

Kahve Arası

17:00- 18:30

PANEL 9
HAVACILIK TIBBINDA UYKU BOZUKLUKLARI

Oturum Başkanları : Dr. Nida Taşçılar, Dr. Muzaffer Çetingüç

Havacılık Tıbbında Uyku Apne Sendromu
Dr. Nida Taşçılar

Havacılık Tıbbında Sirkadiyen Ritm Bozuklukları
Dr. Deniz Tuncel

Havacılık Tıbbında İnsomni
Dr. Kezban Aslan

Havacılık Tıbbında Gündüz Aşırı Uykululuk, Yorgunluk ve Sonuçları
Dr. Muzaffer Çetingüç

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1

Oturum Başkanı: Dr. Metin Akgün

29 EYLÜL 2018, CUMARTESİ
HEKİM KONGRESİ TEKNİSYEN KONGRESİ (İLAN EDİLECEKTİR)

09:00 - 10:00

PANEL 10
SİRKADİYEN RİTİM UYKU BOZUKLUKLARI

Oturum Başkanı : Dr. Hikmet Fırat

Etyopatogenez
Dr. Füsun Domaç

Klinik ve Tanı
Dr. Ceyda Kırışoğlu

Tedavi
Dr. Hikmet Fırat

10:00 - 11:00

PANEL 11
UYKU APNESİNDE KBB UYGULAMALARI

Oturum Başkanı : Dr. Mustafa Gerek

Konuşmacılar:
Dr. Mustafa Gerek, Dr. Cenk Ecevit, Dr. Kıvanç Günhan

11:00 - 11:30

Kahve Arası

11:30 - 12:30

UYDU SEMPOZYUM 3 / RESPİTEK

12:30 - 14:00

Öğle Yemeği

14:00 - 15:00

KONFERANS
Bariatrik Cerrahide Preoperatif Görüntüleme Gerekli mi?

Dr. Johan Verbraecken

15:00 - 16:00

PANEL 12
HAREKET BOZUKLUKLARI

Oturum Başkanı : Dr. Erbil Gözükırmızı

Fizyopatoloji
Dr. Gülçin Benbir Şenel

Klinik
Dr. Sevda İsmailoğulları

Tedavi
Dr. Murat Aksu

16:00 - 16:30

Kahve Arası

16:30 - 17:30

PANEL 13
HİPERSOMNİ

Oturum Başkanı : Dr. Murat Aksu

Hipersomnilerde Fizyopatoloji
Dr. Aylin Bican Demir

OSAS' da Aşırı Uykululuk
Dr. Aylin Özsancak Uğurlu

Sirkadiyen Ritim Bozukluklarında Aşırı Uykululuk
Dr. Ayşin Kısabay Ak

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2

Oturum Başkanı : Dr. Zeynep Zeren Uçar Hoşgör

17:30 - 18:00

Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Ahmet Uğur Demir

30 EYLÜL 2018, PAZAR

08:00 - 09:00

TUTD YETERLİLİK SINAVI